Bezpieczna droga do szkoły

W ramach tygodniowego tematu zajęć Bezpieczna droga do szkoły w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci zapoznały się jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę oraz utrwaliły podstawowe znaki drogowe. Na zakończenie wykonały pracę plastyczno- techniczną.
M.Z., M.S.