Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2022/2023

 

Przewodnicząca - Zofia Darul

Członkowie zarządu: gospodarze klas